Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Vyhlásenie o prístupnosti webových stránok

Legislatíva

V zmysle zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy (odkaz na stránku www.informatizacia.sk a zákon s úplným znením a jeho novelami) a Výnosu č. 312/2010 Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (ďalej len "výnos ISVS") prebehlo v období do 30. 7. 2013 testovanie (monitorovanie) webových stránok v územnej samospráve.

V platnosti sú novelizované štandardy k Výnosu 137/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa výnos MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení MF SR 276/2014 Z. z. Aktualizované výsledky hodnotenia websídla podľa tejto legislatívy bude zverejnené po ukončení oficiálneho hodnotenia MF SR.

V prípade bližších informácií alebo akýchkoľvek pripomienok, nás kontaktujte na mail webmaster(at)vucpo.sk (pre korektné použitie mailovej adresy je potrebné text "(at)" nahradiť znakom "@").

Výsledky testovania

Testovanie podľa výnosu prístupnosti podľa §14 výnosu ISVS

Webové sídlo Prešovského samosprávneho kraja dosiahlo v tomto monitorovaní najvyššiu úroveň prístupnosti s ratingom 98 %. V porovnaní s výsledkom testovania v roku 2010 sa zvýšil rating prístupnosti o 0,2%. Dosiahnutý výsledok v roku 2011 bol 98 %. (V roku 2012 sa monitorovanie neuskutočnilo). Podrobnejšie výsledky nájdete v nižšie uvedených dokumentoch:

Pri testovaní boli zistené mierne porušenia, ktoré nastali pri blokoch obsahu, ktoré sa opakujú na viacerých webových stránkach a nie je možné ich v pôvodnej verzii preskočiť (13.6) a nezhoda v hlavnom ustanovení bodu 11.4, na niektorých webových stránkach v rámci verzie “Slabozrakí” nefungujú odkazy “Zoznam sekcií” a “Vyhľadávanie", štruktúra prezentovaných informácií nie je vo verzii pre slabozrakých identická so šruktúrou poskytovanej v rámci pôvodnej verzie (11.4).

Websídlo spĺňa požiadavky W3C pre HTML, CSS a Blind Friendly. 

Textová verzia

Webové sídlo ponúka grafickú (pôvodnú verziu) a textovú verziu stránky. Textová verzia ponúka alternatívu pre verziu s dodržiavaním pravidiel prístupnosti niektorých pravidiel, ktoré nie je možné korektne použiť v grafickej verzii.

Kaskádové (CSS) štýly

Obsah websídla je prístupný aj po vypnutí zobrazovania kaskádových štýlov (CSS) a obrázkov.  Obsah je možné jednoducho a korektne zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov (lupa).

Javascripty

Na webovom sídle sú použité javascripty. Stránka je funkčná aj pri vypnutých javascriptoch s istými obmedzeniami. Pre správnu funkčnosť je potrebné povoliť/zapnúť javascripty. Pri vypnutých javascriptoch je užívateľ upozornený na ich zapnutie v hornej časti stránky. 

Obmedzenie - bez vypnutých javascriptov je nefunkčný kalendár. 

Súvisiace odkazy (prístupnosť):

Testovanie obsahu, funkčnosti, komponentov a vizualizácie podľa §15 - §17 výnosu ISVS

V zmysle uvedeného testovania dosiahlo websídlo PSK vo všetkých hodnoteniach 100%.

Verejný kľúč

PSK neposkytuje na svojom portáli chránený prenos elektronických poštových správ a z uvedeného dôvodu nezverejňuje verejný kľúč pre chránený prenos poštových správ.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 06.03.2009 / Aktualizované: 07.03.2016 HoreTlačiť