Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Informačné portály

 

 • Verejný informačný portál -  prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy 
 • Zodpovedne - (národné osvetové centrum Zodpovedne.sk) -  cieľom tohto portálu je zvýšenie povedomia, šírienie osvety o zodpovednom používaní internetu, mobilnej komunikácie a nových
 • technológií.
 • Pomoc.sk - združená linka pomoci (v rámci projektu Zodpovedne.sk)
 • Stopline.sk - "bezpečný internet pre deti a mládež - stop nezákonnému obsahu na internete"  -  stránky zamerané na odhaľovanie najmä prípadov zneužívania detí, prejavy rasizmu a xenofóbie na internete. 
 • OVCE.sk  nový slovenský animovaný seriál, ktorý sa vracia k tradíciám pôvodnej kreslenej tvorby pre deti a mládež. Cieľom rozprávok je šírenie osvety o rizikách internetu, mobilov a nových technológií. Pre nižšiu vekovú kategóriu detí chce seriál pôsobiť ako prevencia, mládeži nastavuje zrkadlo ich nevhodného správania sa na internete a dospelých divákov majú rozprávky poučiť a pobaviť).

Právo a legislatíva

 • SLOV-LEX  - právny a informačný portál
 • Elektronická zbierka zákonov - informácie zo Zbierky zákonov a vestníkov ministerstiev Slovenskej republiky
 • JASPI  - právne informácie určené pre verejnosť za účelom zvýšenia právneho povedomia občanov
 • EPI.sk - právne a ekonomické informácie

Štátna správa Ministerstvá

Samosprávne kraje Slovenskej republiky

 • Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica - www.vucbb.sk
 • Bratislavský samosprávny kraj, Trnavská cesta 8/A, Bratislava  - www.region-bsk.sk
 • Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, Košice - www.web.vucke.sk
 • Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova tr. 69, Nitra - www.unsk.sk
 • Prešovský samosprávny kraj, Nám. mieru 2, Prešov - www.po-kraj.sk
 • Trenčiansky samosprávny kraj, Hviezdoslavova 1, Trenčín - www.tsk.sk
 • Trnavský samosprávny kraj, Vajanského 2, Trnava - www.trnava-vuc.sk
 • Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina - www.zask.sk

Informačné technológie

Cestovný ruch

 

 

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 14.07.2009 / Aktualizované: 09.11.2022 HoreTlačiť