Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Vojenský konflikt na Ukrajine / Військовий конфлікт в Україні

Prešovský samosprávny kraj a pomoc Ukrajine / Пряшівський самоврядний край та допомога Україні

Prešovský samosprávny kraj chce pomôcť ukrajinským občanom, ktorí boli nútení opustiť svoju krajinu pre vojnový stav. Samospráva zriadila špeciálny email a webovú platformu s formulárom pre pomoc Ukrajine. Informácie poskytuje aj prostredníctvom call linky.

PSK koordinuje pomoc ukrajinským občanom, ktorí boli nútení opustiť svoju krajinu pre vojnový stav. Zhromažďuje tých, ktorí sa rozhodli k tejto pomoci prispieť.

 Help UA  Oficiálny vládny web SR ua.gov.sk - Portál v slovenskom  aj ukrajinskom jazyku www.ua.gov.sk / Oфіційна сторінка  державного управління Словацької Республіки

Slovensko je pripravené zvládnuť očakávaný príchod ľudí utekajúcich pred vojnou. Prijímame opatrenia, aby sme na hraničných prechodoch poskytli účinnú pomoc. Na tejto stránke nájdete podrobnejšie informácie o tom, čo vás čaká priamo na hraniciach a po ich prechode na Slovensko. Portál poskytuje informácie o sociálnej a zdravotnej starostlivosti, o ubytovaní, práci, dočasnom útočisku a pod.

Informácie pre Ukrajincov, ktorí prichádzajú na Slovensko /  Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

 Infolinka PSK - Pomoc Ukrajine

 Infolinka Pomoc Ukrajine 051/70 81 777

Prešovský samosprávny kraj má zriadenú vlastnú informačnú telefonickú linku 051/70 81 777 pre otázky verejnosti týkajúce sa pomoci Ukrajine a jej ľuďom unikajúcim pred vojnovým konfliktom.

Funguje sedem dní v týždni od pondelka do nedele, a to v čase od 8.00 do 18.00 hod..

Poskytuje kontaktné informácie na organizácie priamo zaangažované v pomoci, informácie o materiálnej pomoci, ubytovacích kapacitách na území PSK.

Informácie kraj poskytuje aj na novo zriadenom emaile ukrajina@psk.sk.

Infolinka PSK - Pomoc Ukrajine

 Platforma Chcem pomôcť Ukrajine

Samospráva spustila platformu pomoci pre Ukrajinu pre všetkých, ktorí chcú pomôcť Ukrajincom - pre neziskové organizácie, občanov, dobrovoľníkov, podnikateľov.... 

Prostredníctvom formulára sa na nej môžu zaregistrovať všetci (fyzické osoby, cirkvi, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie, občianske združenia a pod.), ktorí môžu pomôcť obyvateľom vojnovej krajiny, či už materiálne alebo poskytnutím ubytovania.

Chcem pomôcť - Ponúkam pomoc - formulár pomoci pre Ukrajinu 

PSK zriadil platformu na pomoc Ukrajine - informácie poskytne telefonicky, aj emailom

Platforma Chcem pomôcť Ukrajine - formulár s ponukou pomoci Ukrajine

 PSK hľadá dobrovoľníkov do ubytovacích zariadení

Prešovský samosprávny kraj potrebuje pomoc dobrovoľníkov v ubytovacích zariadeniach pre utekajúcich ľudí z Ukrajiny.

Jedná sa výlučne o dobrovoľnícku činnosť ako poskytovanie informácií, výkon recepčnej služby či plnenie pokynov zodpovedných osôb na mieste v zmenách od 08:00 - 20:00 hod a od 20:00 - 08:00 hod.

Miesto výkonu práce: Prešov, SOŠ dopravná, Konštantínova 3306/2; Vranov nad Topľou, SOŠ drevárska, Lúčna 1055.

Hľadáme dobrovoľníkov link na prihlásenie.

  Ubytovacie možnosti PSK pre utečencov z Ukrajiny

Celkovo má kraj dispozícii takmer 2200 lôžok na župných internátoch a jednej škole v prírode, pričom takmer 10 percent z tejto kapacity je schopný poskytnúť okamžite bez toho, aby sa ovplyvnilo vyučovanie na školách.

Pripravené prijať utečencov z Ukrajiny sú aktuálne: školské internáty pri SOŠ drevárska Vranov nad Topľou; Stredná odborná škola polytechnická Svidník; SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Bardejov; SOŠ technická Poprad a Stredná odborná škola Snina, celkovo ide o 461 lôžok.  A taktiež ubytovacie miesta, ktoré kraj zriadil v Športovej hale Hotelovej akadémie na Okružnej ulici a v bývalom sídle SOŠ dopravnej na Konštantínovej ulici. Slúžia ako dočasné ubytovacie zariadenie jednak pre ukrajinské ženy a matky s deťmi či dôchodcov, ako aj cudzincov z tretích krajín. Ich kapacita je do 500 lôžok.

V Centre sociálnych služieb Vita Vitalis na Volgogradskej ulici v samostatnom krídle zariadenia, v jeho oddelenej časti mimo klientov, sa vytvorilo miesto s kapacitou približne dvadsať lôžok. Ide o miesto dočasného, krátkodobého ubytovania, ktoré slúži pre rýchle umiestnenie malých skupín migrantov. Ďalšie miesta pre ubytovanie menších skupín migrantov má kraj v školských ubytovacích zariadeniach v Prešove, Poprade, Svite a Starej Ľubovni.

Informácie priebežne aktualizujeme. Ubytovacie kapacity sa môžu v závislosti od situácie meniť. O umiestňovaní utečencov rozhodujú krízové orgány štátu, ktoré zabezpečujú na hraniciach aj triáž a následné prerozdelenie utečencov do konkrétnych miest núdzového ubytovania.

Aktuálny počet ubytovacích kapacít krajskej samosprávy

PSK zriaďuje núdzové ubytovanie

PSK rozšíril ubytovacie kapacity v Prešove

Ubytovacie možnosti pre utečencov  v PSK

  Zbierka na Pomoc ľuďom na Ukrajine

Pomoc Ukrajine – Slovenský Červený kríž, Slovenská katolícka charita

Slovenská katolícka charita vyhlásila celoslovenskú zbierku na Pomoc ľuďom na Ukrajine.

Pracovníci a dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža sú pripravení pomáhať na hraniciach s Ukrajinou – poskytovať prvú pomoc, asistovať v prípade potreby prepravy imobilných ľudí, pri podporných službách a poskytovať v rámci svojho mandátu pátraciu službu.

Slovenský Červený kríž

Slovenská katolícka charita

Zbierka na pomoc Ukrajine

 Migračné informačné centrum (IOM)

Informácie a pomoc - situácia na Ukrajine. Informácie po vstupu na územie SR. O pobyte, azyle, dočasnom útočisku.

Migračné informačné centrum (IOM)

 Ministerstvo zahraničných vecí SR – informácie a dôležité kontakty

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Informácie pre občanov, korí sa nachádzajú na území Ukrajiny. Kontakty na veľvyslanectvo, konzulát, diplomatickú službu.

Dôležité kontakty:

Veľvyslanectvo SR na Ukrajine:        +380 674665618

Generálny konzulát SR v Užhorode: +380 503178719

Diplomatická služba MZVEZ SR:      +421 2 5978 5978

informácie z reyortu vnútra SR situácia na hraniciach s Ukrajinou

 Ministerstvo vnútra SR - situácia na hraniciach s Ukrajinou

Situácia na hraničných priechodoch s Ukrajinou. 

Kde môžete požiadať o dočasné útočisko

E-Registrácia dočasného útočiska

V prevádzke sú všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou - okrem železničného hraničného priechodu Čierna nad Tisou – Čop, kde bola zastavená osobná doprava. 

 Ďalšie informácie

 Aktuality - pomoc Ukrajine

Nadácia PSK prerozdelila na pomoc ukrajinským utečencom 27-tisíc eur

05.04.2022 Nadácia PSK prerozdelila na pomoc ukrajinským utečencom 27-tisíc eur

Kraj od vypuknutia vojnového konfliktu zosieťoval už 200 dobrovoľníkov

04.04.2022 Kraj od vypuknutia vojnového konfliktu zosieťoval už 200 dobrovoľníkov

V Prešove kraj zriadil ubytovanie pre utečencov v bývalej škole

29.03.2022 V Prešove kraj zriadil ubytovanie pre utečencov v bývalej škole

PSK hľadá dobrovoľníkov do ubytovacích zariadení pre utečencov

22.03.2022 PSK hľadá dobrovoľníkov do ubytovacích zariadení pre utečencov

PSK vypraví na Ukrajinu 5 kamiónov humanitárnej pomoci

17.03.2022 PSK vypraví na Ukrajinu 5 kamiónov humanitárnej pomoci

Kraj má aktuálne prichýlených vyše 500 migrantov

17.03.2022 Kraj má aktuálne prichýlených vyše 500 migrantov

Benefičný bowlingový turnaj pomôže ľuďom z Ukrajiny

15.03.2022 Benefičný bowlingový turnaj pomôže ľuďom z Ukrajiny

ZPSK schválilo financie na pomoc Ukrajine

10.03.2022 ZPSK schválilo financie na pomoc Ukrajine

PSK rozšíril ubytovacie kapacity pre utečencov v Prešove

07.03.2022 PSK rozšíril ubytovacie kapacity pre utečencov v Prešove

Krajská platforma Pomôžme Ukrajine prepája ľudí i organizácie

07.03.2022 Krajská platforma Pomôžme Ukrajine prepája ľudí i organizácie

Strana:
Posledná aktualizácia: 17.06.2022HoreTlačiť