Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

13. zasadnutie (17. 9. 2015)

Program zasadnutia - 17. 9. 2015

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Územný plán Prešovského samosprávneho kraja, zadanie.
 3. Územná prognóza „Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja“, návrh.
 4. Územná prognóza „Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj“, návrh.
 5. Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015.
 6. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 4/2010 z 2. zasadnutia konaného dňa 19. januára 2010 ku Koncepcii rozvoja informačného systému KRIS.
 7. Rôzne.
 8. Interpelácie poslancov.
 9. Záver.

 

Materiály k bodom programu 

Materiály k jednotlivým bodom rokovania 13. zasadnutia  sú

Materiály sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK.

banner - eZastupiteľstvo - elektronické zastupiteľstvo

Audiovizuálne záznamy zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva PSK nebolo možné sledovať v priamom prenose.

 

 • Audiozáznam (zvukový záznam) zo zasadnutia (priamy link k bodom) nájdete v  e-zastupiteľstve PSK (pri každom bode zasadnutia samostatne) - bude doplnený v najkratšom čase.

 

 

Publikované: 09.09.2015 / Aktualizované: 07.06.2017 HoreTlačiť