Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

11. zasadnutie (16. 6. 2015)

Program zasadnutia - 16. 6. 2015

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2015.
 4. Návrh investičných akcií pre čerpanie 2. tranže úveru z EIB pre rok 2016.
 5. Zásady rozpočtového procesu PSK.
 6. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015.
 7. Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier.
 8. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2014.
 9. Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR.
 10. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 11. Návrh na členov Správnej rady a kandidátov na členov Dozornej rady Ľubovnianskej nemocnice, n. o.
 12. Rôzne.
 13. Interpelácie poslancov.
 14. Záver.

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania 11. zasadnutia (priamy link na body rokovania) sú

Materiály sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK.

banner - eZastupiteľstvo - elektronické zastupiteľstvo

Audiovizuálne záznamy zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva PSK bolo možné sledovať v daný deň v priamom prenose, prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV .

Publikované: 03.06.2015 / Aktualizované: 07.06.2017 HoreTlačiť