Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

19. zasadnutie (28. 8. 2012)

Informatívny program zasadnutia Zastupiteľstva PSK - 28. augusta 2012:

  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie
  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK (ÚHK PSK)
  3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2012 (ÚHK PSK)
  4. Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2011 a I. polrok 2012 (Mgr. Tarasovová)
  5. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2012 (odbor financií)
  6. Informatívna správa o vyúčtovaní zálohových platieb za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2011 (odbor dopravy)
  7. Plán a program zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2012 (predseda PSK)
  8. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR (odbor školstva)
  9. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK (odbor organizačný)
  10. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa (odbor organizačný)
  11. Rôzne.
  12. Interpelácie poslancov.
  13. Záver.
Publikované: 15.12.2011 / Aktualizované: 15.12.2011 HoreTlačiť