Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Bod č. 19A

Návrh na zmenu uznesenia z 33. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 549/2009 zo dňa 1.7.2009, v bode C.1 – C.9 k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov pre trvalý záber a umiestneniu stavby „Kruhová križovatka III/5343 a III 5344 Dolný Smokovec“

Predkladá: Jozef Gaľan, poverený vedením Organizačného odboru Úradu PSK

 

 

 

Publikované: 23.02.2010 / Aktualizované: 04.05.2010 HoreTlačiť