Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Bod č.12

Návrh na zmenu Uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 544/2009 z 33. zasadnutia konaného dňa 1. júla 2009 ku Koncepcii rozvoja informačného systému KRIS

Predkladá: Ing. Štefan Matejčík, zástupca riaditeľa Úradu PSK

 

 

Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v prospech Mesta Levoča

Predkladá: Jozef Gaľan, poverený vedením Organizačného odboru Úradu PSK

 

 

Návrh na zrušenie Nemocnice s poliklinikou A. Leňa v Humennom a Nemocnice s poliklinikou armadného generála L. Svobodu vo Svidníku

Predkladá: Ing. Mária Holíková, PhD., vedúca odboru financií Úradu PSK

 

 

 

Publikované: 12.01.2010 / Aktualizované: 12.03.2010 HoreTlačiť