Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

2. zasadnutie (29.1.2018)

2. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 29. január 2018

Dátum a miesto konania

29. januára 2018 (pondelok) o 10.00 hod. v malej zasadačke Okresného úradu v Prešove, Nám. mieru č. 3

Program zasadnutia

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca Zastupiteľstva PSK.
 3. Schválenie uznesenia k zloženiu sľubu predsedu PSK a poslancov Zastupiteľstva PSK.
 4. Schválenie zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK.
 5. Návrh na zriadenie a zloženie komisií pri Zastupiteľstve PSK.
 6. Návrh podpredsedov PSK, ich pracovného úväzku a mesačnej odmeny.
 7. Návrh plánu zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2018.
 8. Zásady odmeňovania poslancov PSK a členov komisií – neposlancov.
 9. Voľba členov do výboru pre otázky zamestnanosti.
 10. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 309/2016 zo dňa 23. 2. 2016.
 11. Projekt „Podnikateľské pohraničie – poľsko-slovenská vzdelávacia iniciatíva“ programu INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove – schválenie a financovanie projektu.
 12. Návrh na zrušenie Zariadenia pestúnskej starostlivosti v Dlhej Lúke, ul. Hlavná č. 8, Bardejov – mestská časť Dlhá Lúka.
 13. Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK.
 14. Rôzne.
 15. Interpelácie poslancov.
 16. Záver.

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania 2. zasadnutia sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK (v časti body rokovania daného zasadnutia).

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bolo možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV.

dekoračný obrázok

Materiály po zasadnutí

 

Publikované: 26.01.2018 / Aktualizované: 16.11.2022 HoreTlačiť