Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzvy Zastupiteľstva PSK

Výzvy Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

Na stiahnutie - Logo pre účely prezentácie kraja v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácií

Výzva poslancov PSK 2022

 Výzva poslancov PSK - možnosť podávania žiadostí od 10.1.2022 do 28.02.2022

Zoznam podporených žiadostí Výzvy poslancov - všetky programy - PDF (1,25 MB), Zoznam nepodporených žiadostí Výzvy poslancov - PDF (336 kB)

Výzva Mikroprogram PSK 2021

Vyhlásené výzvy Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja - archív

Výzva Mikroprogram PSK 2020

Výzva PSK na rok 2019

Výzva PSK na rok 2018

Výzva PSK na rok 2017

Výzva PSK na rok 2016

boli vyhlásené 2 výzvy v rámci grantovej schémy na rok 2016

Výzva PSK na rok  2015

bola vyhlásená výzva v rámci grantovej schémy na rok 2015Výzva Zastupiteľstva PSK (termín ukončenia podania žiadosti - 25. 09. 2015)

Výzva PSK na rok 2014

boli vyhlásené výzvy v rámci grantovej schémy na rok 2014Výzva Zastupiteľstva PSK (termín ukončenia podania žiadosti - 13. 05. 2014),  vyhodnotenie výzvy - PDF (88 kB)

Výzva PSK na rok 2013

neboli vyhlásené výzvy Zastupiteľstva PSK.

Výzva PSK na rok 2012

boli vyhlásené výzvy v rámci grantovej schémy na rok 2012 - Výzva Zastupiteľstva PSK (výzva bola ukončená 30. 03. 2012), vyhodnotenie výzvy

Výzva PSK na rok  2010 - 2011

Prešovský samosprávny kraj nevypísal žiadne grantové schémy na poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 15/2008, a to z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie.

Výzva PSK na rok 2009

boli vyhlásené výzvy v rámci grantovej schémy na rok 2009:

Výzvy 2004 - 2008

Od roku 2004 (do roku 2008) boli boli vyhlasované výzvy a následne poskytované dotácie v rámci NEFO fondu.

Publikované: 24.02.2012 / Aktualizované: 10.06.2022 HoreTlačiť