Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzvy Zastupiteľstva PSK

Aktuálna výzva

Aktuálna výzva PSK na rok 2019

Vyhlásené výzvy Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

V roku 2018

V roku 2017

V roku 2016

boli vyhlásené 2 výzvy v rámci grantovej schémy na rok 2016

V roku 2015

bola vyhlásená výzva v rámci grantovej schémy na rok 2015Výzva Zastupiteľstva PSK (termín ukončenia podania žiadosti - 25. 09. 2015)

V roku 2014

boli vyhlásené výzvy v rámci grantovej schémy na rok 2014Výzva Zastupiteľstva PSK (termín ukončenia podania žiadosti - 13. 05. 2014),  vyhodnotenie výzvy - PDF (88 kB)

V roku 2013

neboli vyhlásené výzvy Zastupiteľstva PSK.

V roku 2012

boli vyhlásené výzvy v rámci grantovej schémy na rok 2012 - Výzva Zastupiteľstva PSK (výzva bola ukončená 30. 03. 2012), vyhodnotenie výzvy

V rokoch 2010 - 2011

Prešovský samosprávny kraj nevypísal žiadne grantové schémy na poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 15/2008, a to z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie.

V roku 2009

boli vyhlásené výzvy v rámci grantovej schémy na rok 2009:

Výzvy 2004 - 2008

Od roku 2004 (do roku 2008) boli boli vyhlasované výzvy a následne poskytované dotácie v rámci NEFO fondu.

 

 

Publikované: 24.02.2012 / Aktualizované: 05.02.2019 HoreTlačiť