Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Majetkové priznania

Predseda PSK a poslanci Zastupiteľstva PSK sú podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len ústavný zákon) povinní podať oznámenia o majetkovom priznaní.

V zmysle čl. 7 ods. 7  ústavného zákona je PSK povinný poskytnúť informácie o oznámeniach majetkových priznaní predsedu PSK a poslancov Zastupiteľstva PSK každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

Vzory tlačív podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

 

Majetkové priznania predsedu PSK a poslancov Zastupiteľstva PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 01.10.2014 / Aktualizované: 15.04.2021 HoreTlačiť