Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dochádzka členov komisie (21.08.2018)

Dochádzka členov Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK

04. zasadnutie - 21. august 2018

Dochádzka Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  Účasť na zasadnutí
Predseda: PaedDr. Miroslav Benko, MBA prítomný
Podpredseda: JUDr. Pavel Hagyari, MBA ospravedlnený
Sekretár: RNDr.. Rudolf Bauer PhD. prítomný
Členovia - poslanci: PhDr. Michal Babin prítomný
  Ing. Martin Fecko ospravedlnený
  Pavel Hudáček prítomný
  Ing. Ondrej Mudry  prítomný
  PhDr. Ján Vook, MBA ospravedlnený
Členovia - neposlanci: Marián Beňa prítomný
  Ján Fenčák prítomný
  Ing. Jaroslav Hamrák neprítomný
  Róbert Mačej prítomný
  Ing.  Ján Turčan prítomný
 

 

Publikované: 04.04.2013 / Aktualizované: 24.08.2018 HoreTlačiť