Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

4. zasadnutie Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK (21.08.2018)

Pozvánka na zasadnutie 

Termín zasadnutia: 21. 08. 2018 o 11:00 hod. 

Miesto konania: Zasadacia miestnosť Obecného úradu Nižný Hrušov

Program

 1.  Otvorenie a predstavenie nového sekretára komisie a vedúceho odboru regionálneho rozvoja RNDr. Rudolfa Bauera, PhD.
 2. Voľba overovateľa zápisnice a uznesenia
 3. Základné informácie  ODKALISKO POŠA  – starosta obce Poša Mgr. Tadeáš Malý, starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák,  riaditeľka RÚVZ vo Vranove n/T  RNDr. Ľudmila Rosiarová, prednosta OÚ vo Vranove n/T  Mgr. Andrej Krišanda 
 4. Poznatky vybraných občanov obce Nižný Hrušov k Odkalisku Poša a Kyjovskému potoku (traja občania)
 5. Stanovisko poslancov PSK z okresu Vranov nad Topľou – Mgr. Peter Kocák poslanec PSK 
 6. Rôzne
 7. Obed 12:30 hod.
 8. Presun Kyjovský potok 13:15 hod.   
 9. Presun Odkalisko Poša 13:45 hod.
 10. Záver

  

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v.r.
predseda komisie

RNDr. Rudolf Bauer, PhD.,  v. r.
sekretár komisie

Publikované: 14.08.2018 / Aktualizované: 25.09.2018 HoreTlačiť