Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

3. zasadnutie Komisie územného plánovania a životného prostredia (14.06.2018)

Pozvánka na zasadnutie 

Termín zasadnutia: 14. 06. 2018 o 13:00 hod. 

Miesto konania: Úrad PSK, Námestie mieru 2, malá zasadacia miestnosť na 2. podlaží

Program

 1. Otvorenie
 2. Voľba overovateľa zápisnice a uznesenia
 3. Informácia o verejnom prerokovaní návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja, prezentuje Ing. Katarína Ježová
 4. Prehľad pripomienok od dotknutých orgánov k návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja
 5. Rôzne
 6. Záver

 

  

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v.r.
predseda komisie

Ing. František Barnáš, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@vucpo.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

 

Geoportál stránka

Dohovor primátorov

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Publikované: 08.06.2018 / Aktualizované: 08.06.2018 HoreTlačiť