Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

1. zasadnutie Komisie územného plánovania a životného prostredia (15.02.2018)

Pozvánka na zasadnutie 

Termín zasadnutia: 15. 02. 201 o 13:00 hod. 

Miesto konania: Úrad PSK, Námestie mieru 2, malá zasadacia miestnosť na 2. podlaží

Program

 1. Otvorenie
 2. Voľba overovateľa zápisnice a uznesenia
 3. Informácia o kompetenciách Prešovského samosprávneho kraja v oblasti územného plánovania a životného prostredia, prezentuje Ing. Katarína Ježová, vedúca oddelenia ÚPaŽP
 4. Informácia o postupe obstarávania nového Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja, prezentuje, Ing. Katarína Ježová, vedúca oddelenia ÚPaŽP
 5. Rôzne
 6. Záver

 

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v.r.
Predseda komisie

Ing. František Barnáš, v. r.
sekretár komisie

Publikované: 08.02.2018 / Aktualizované: 12.02.2018 HoreTlačiť