Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: PaedDr. Benko Miroslav, PhD., MBA

miroslavbenko@post.sk

Podpredseda:

Didik Michal

mike.didík@gmail.com
Sekretár:

PaedDr. Slivková Martina, PhD., MBA

martina.slivkova@psk.sk
Členovia - poslanci:

PhDr. Babin Michal

michal.babin@centrum.sk
 

Hudáček Pavel

pavel.hudacek@outlook.sk
 

Ing. Janiga Jozef, MBA

janiga.jozo@gmail.com
 

PhDr. Kaliňák Michal, PhD.

miso.kalinak@gmail.com
 

Bc. Mazurek Milan

milan.mazurek111@gmail.com
 

Ing. Mudry Ondrej

ondrej.mudry@gmail.com
Členovia - neposlanci:

Bajaj Vladimír

obeckrasnybrod@gmail.com
 

Ing. Baňas Ján

jan.banas@lipany.sk
 

Ing. Džurný Štefan

stefan.dzurny@gmail.com
 

Fenčák Ján

starosta@niznyhrusov.sk
 

Galandová Daniela

dgalandova@gmail.com
 

Rakoš Marek

rakos.marek@me.com

 

Ing. Šimco Marek

mareksimi@gmail.com

Zasadnutia komisie

Na stránke sú zverejnené pozvánky na rokovania komisií, uznesenia zápisnice zo zasadnutí komisií a dochádzka členov komisie.

Rok 2023

09. zasadnutie (23.11.2023) - per rollam

pozvánka, Uznesenie 09/2023 (PDF, xx kB), Zápisnica 09/2023 (PDF, xx kB), dochádzka

08. zasadnutie (06.11.2023)

pozvánka, Uznesenie 08/2023 (PDF, 248 kB), Zápisnica 08/2023 (PDF, 192 kB), dochádzka

07. zasadnutie (18.09.2023 - 19.09.2023) - per rollam

pozvánka, Uznesenie 07/2023 (PDF, 252 kB), Zápisnica 07/2023 (PDF, 122 kB), dochádzka

06. zasadnutie (21.08.2023)

pozvánka, Uznesenie 06/2023 (PDF, 275 kB), Zápisnica 06/2023 (PDF, 195 kB), dochádzka

05. zasadnutie (12.06.2023) - per rollam

pozvánka, Uznesenie 05/2023 (PDF, 266 kB), Zápisnica 05/2023 (PDF, 123 kB), dochádzka

04. zasadnutie (22.05.2023)

pozvánka, Uznesenie 04/2023 (PDF, 273 kB), Zápisnica 04/2023 (PDF, 200 kB), dochádzka

03. zasadnutie (24.04.2023)

pozvánka, Uznesenie 03/2023 (PDF, 333 kB), Zápisnica 03/2023 (PDF, 305 kB), dochádzka

02. zasadnutie (13.03.2023)

pozvánka, Uznesenie 02/2023 (PDF, 260 kB), Zápisnica 02/2023 (PDF, 196 kB), dochádzka

01. zasadnutie (19.01.2023)

pozvánka, Uznesenie 01/2023 (PDF, 249 kB), Zápisnica 01/2023 (PDF, 149 kB), dochádzka

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@psk.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

Geoportál stránka

Dohovor primátorov

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Aplikácia o nelegálnych skládkach a recyklácii

Trash out - odkaz na aplikáciu, ktorá sa týka nelegálnych skládok a recyklovania 

Publikované: 05.02.2014 / Aktualizované: 09.05.2023 HoreTlačiť