Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: PaedDr. Miroslav Benko, MBA miroslavbenko@post.sk 
Podpredseda: JUDr. Pavel Hagyari, MBA pavel.hagyari@gmail.com 
Sekretár: PaedDr. Martina Slivková, PhD. martina.slivkova@vucpo.sk
Členovia - poslanci: PhDr. Michal Babin, MBA michal.babin@centrum.sk 
  Ing. Martin Fecko fecko.pkpo@gmail.com
  Pavel Hudáček starosta@lendak.sk
  Ing. Ondrej Mudry  ondrej.mudry@gmail.com
  PhDr. Ján Vook, MBA j.vookpsk@gmail.com 
Členovia - neposlanci: Vladimír Bajaj ou.kbrod@stonline.sk
  Marián Beňa starosta@mokroluh.sk
  Ján Fenčák starosta@niznyhrusov.sk
  Ing. Jaroslav Hamrák hamrak.jaroslav@gmail.com
  Róbert Mačej robertmacej@gmail.com
  Ing.  Ján Turčan jan.turcan@yahoo.com

Zasadnutia komisií zastupiteľstva  

Na stránke sú zverejnené pozvánky na rokovania komisií, uznesenia zápisnice (od roku 2020) z rokovaní komisií a dochádzka členov komisie.

 

Rok 2021

17. zasadnutie (03.06.2021)

pozvánka, Uznesenie č. 22/2021 - PDF (84 kB) Zápisnica č. 17/2021 - PDF (70 kB), dochádzka

16. zasadnutie (15.04.2021) - dištančne

pozvánkaUznesenie č. 20/2021 - PDF (85 kB), Uznesenie č. 21/2021 - PDF (85 kB), Zápisnica č. 16/2021 - PDF (87 kB), dochádzka

15. zasadnutie (25.02.2021) - per rollam

pozvánka Uznesenie č. 16 - 19/2021 - PDF (320 kB), Zápisnica č. 15/2021 - PDF (37 kB), dochádzka

Rok 2020

14. zasadnutie (20.11.2020) - per rollam

pozvánka, Uznesenie č. 14 - 15/2020 - PDF (167 kB), Zápisnica č. 14/2020 - PDF (40 kB), dochádzka

13. zasadnutie (01.10.2020)

pozvánka, Uznesenie č. 13/2020 - PDF (51 kB), Zápisnica č. 13/2020 - PDF (31 kB), dochádzka

12. zasadnutie (04.06.2020)

pozvánka, Uznesenie č. 12/2020 - PDF (53 kB), Zápisnica č. 12/2020 - PDF (36 kB), dochádzka

11. zasadnutie (13.02.2020)

pozvánka, Uznesenie č. 11/2020 - PDF (52 kB) Zápisnica č. 11/2020 - PDF (42 kB), dochádzka

Rok 2019

Rok 2018

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@vucpo.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

 

Geoportál stránka

Dohovor primátorov

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Publikované: 05.02.2014 / Aktualizované: 19.08.2020 HoreTlačiť