Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: MUDr. Patrik Mihaľ mihalpato@pobox.sk 
Podpredseda: Mgr. Štefan Pčola stefan@pcola.sk 
Sekretár: JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA lydia.budzinakova@vucpo.sk
Členovia - poslanci: MUDr. František Orlovský fr.orlovsky@gmail.com 
  PhDr. Jozef Lukáč jllukac@gmail.com 
  Ing. Jozef Kmec, PhD. kruzlov@kruzlov.sk 
  MUDr. Boris Hanuščak boris.hanuscak@bardejov.sk 
  Peter Pilip pilip@bytservis.sk 
Členovia - neposlanci: Mgr. Anna Hudáková  
  Mgr. Štefan Žid  
  Michaela Zoľáková  
  Mgr. Kamil Sepeši  
  Jozef Pavligovský  
  Ing. Štefan Džurný   

Zasadnutia komisií zastupiteľstva  

Na stránke sú zverejnené pozvánky na rokovania komisií, uznesenia zápisnice (od roku 2020) z rokovaní komisií a dochádzka členov komisie.

Rok 2020

28. zasadnutie (10.06.2020)

pozvánka, Uznesenie č. 28/2020 hlasovanie per rollam - PDF (97 kB)

27. zasadnutie (10.06.2020)

pozvánka,  Uznesenie č. 27/2020 - PDF (242 kB)

26. zasadnutie (10.06.2020)

Uznesenie č. 26/2020 hlasovanie per rollam - PDF (67 kB)

25. zasadnutie (04.06.2020)

pozvánkaUznesenie č. 25/2020 - PDF (169 kB), dochádzka

24. zasadnutie (04.05.2020)

Uznesenie č. 24/2020 - hlasovanie per rollam - PDF (248 kB)

23. zasadnutie (18.03.2020)

Uznesenie č. 23/2020 - hlasovanie per rollam - PDF (257 kB)

22. zasadnutie (27.01.2020)

Uznesenie č. 22/2020 - hlasovanie per rollam - PDF (104 kB)

21. zasadnutie (20.01.2020)

pozvánka, Uznesenie č. 21/2020 - PDF (440 kB), dochádzka

Rok 2019

Rok 2018

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 22.05.2020 / Aktualizované: 27.08.2020 HoreTlačiť