Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

5. zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK (10.09.2018)

Pozvánka na zasadnutie

Termín zasadnutia: 10. september 2018 o 12:30 hod.
Miesto konania: Úrad PSK, Námestie mieru 2, III. podlažie č. d. 303 (kontrolná miestnosť Odboru financií)

Program

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
 2. Návrhy na ocenenie v rámci 8. ročníka regionálnej súťaže v sociálnych službách „Krídla túžby“ v troch kategóriách
 3. Rôzne
 4. Návrh na uznesenie
 5. Záver

 

Anna Schlosserová, v. r.
predsedníčka komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 05.09.2018 / Aktualizované: 03.10.2018 HoreTlačiť