Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: Anna Schlosserová hankaschloss@centrum.sk 
Podpredseda: Ing. Pavol Gašper gasperpa@cvi.sk
Sekretár: Ing. Pavel Slaninka  pavel.slaninka@vucpo.sk
Členovia - poslanci: Mgr. Jozef Bača baca.jozef@post.sk 
  PhDr. Jozef Baran  jozefbaran63@gmail.com
  Ing. Martin Meričko  
  PhDr. Vladimír Ledecký starosta@vmnet.sk 
  MVDr. Ján Ferko mvdrferkojan@gmail.com 
 Členovia - neposlanci: Ing. Rudolf Michalov  
  Ing. Maroš Šatný, PhD.  
  Ing. Anton Gašpár  
  Ing. Ján Artim  
  Ing. Tomáš Hyben, PhD.  
  Ing. Jozef Berta   

Zasadnutia komisií zastupiteľstva  

Na stránke sú zverejnené pozvánky s materiálmi na rokovania komisií, uznesenia zápisnice (od roku 2020) z rokovaní komisií a dochádzka členov komisie.

Rok 2020

20. zasadnutie (29.09.2020)

pozvánka,

19. zasadnutie (04.08.2020)

pozvánka, Uznesenie č. 19/2020 - PDF (89 kB), Zápisnica č. 19/2020 - PDF (xx kB), dochádzka

18. zasadnutie (08.06.2020)

pozvánka, Uznesenie č. 18/2020 - PDF (86 kB), Zápisnica č. 18/2020 - PDF (102 kB), dochádzka

17. zasadnutie (05.05.2020)

pozvánka, Uznesenie č. 17/2020 - PDF (68 kB), Zápisnica č. 17/2020 - PDF (80 kB), dochádzka

16. zasadnutie (17.03.2020)

pozvánka, Uznesenie č. 16/2020 - PDF (87 kB), Zápisnica č. 16/2020 - PDF (94 kB), dochádzka

15. zasadnutie (21.01.2020)

pozvánka, Uznesenie č. 15/2020 - PDF (44 kB), Zápisnica č. 15/2020 - PDF (98 kB), dochádzka

Rok 2019

Rok 2018

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 05.02.2014 / Aktualizované: 19.08.2020 HoreTlačiť