Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: PaedDr. Miroslav Benko, MBA
Podpredseda: JUDr. Pavel Hagyari, MBA
Sekretár:
Členovia - poslanci: PhDr. Michal Babin
  Pavel Hudáček
  Ing. Martin Fecko
  PhDr. Ján Vook, MBA
  Ing. Ondrej Mudry
Členovia - neposlanci: Ing. Jaroslav Hamrák
  Ing. Ján Turčan
  Róbert Mačej
  Ján Fenčák 
  Marián Beňa 
  Michal Svičin 

 

 

Poznámka: Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom "@".

Najbližšie zasadnutie:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@vucpo.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

 

Geoportál stránka

Dohovor primátorov

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Publikované: 05.02.2014 / Aktualizované: 08.02.2018 HoreTlačiť