Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia sociálna pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie sociálnej pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: Ing. Andrea Turčanová turcanova.andrea(at)gmail.com
Podpredseda: JUDr. Anna Aftanasová anna.aftanasova(at)upsvar.sk
Sekretár: PhDr. Margita Poptrajanovski  margita.poptrajanovski(at)vucpo.sk 
Členovia - poslanci: MUDr. Peter Obrimčák primator(at)stropkov.sk
  Jozef Fedorko pakostov24(at)gmail.com
  Ing. Ľubomír Lukič lukic.lubomir(at)gmail.com
  MVDr. Ján Ferko mvdrferkojan(at)centrum.sk 
  MUDr. Martin Jakubov spend(at)post.sk
Členovia - neposlanci: Ing. Štefan Szidor stefan.szidor(at)gmail.com 
  Mgr. Alfonz Veselý  prednosta(at)sp.vs.sk 
  PaedDr. Jozef Baslár baslarjozef(at)gmail.com
 

 

Poznámka: Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom "@".

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015 

Rok 2014

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor sociálnych vecí a rodiny 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Odbor sídli v budove PSK - 3. poschodie

Sekretariát: 051 / 70 81 602

E-mail: socialne@vucpo.sk

Kancelária prvého kontaktu
miestnosť č.: 338, III. podlažie
telefón: 051/70 81 617

    

 

Publikované: 05.02.2014 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť