Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: PhDr. Marián Damankoš, PhD. damankosmarian@gmail.com 
Podpredseda: Mgr. Miloslav Repaský miroslav.repasky@gmail.com 
Sekretár: PaedDr. Ján Furman jan.furman@vucpo.sk
Členovia - poslanci: PhDr. Mgr. Ján Ferenčák jan.ferencak@kezmarok.sk 
  Mgr. Martin Šmilňák smilnakmartin@centrum.sk 
  Mgr. Igor Wzoš wzos.igor@gmail.com 
  Ing. Peter Pipák, MPH peter.pipak@gmail.com
  Mgr. Štefan Pčola stefan@pcola.sk 
Členovia - neposlanci: Mgr. Peter Vaščák  
  RNDr. Marcel Tkáč  
  Mgr. Patrícia Lorková  
  Mgr. Daniela Lenková  
  Mgr. Alena Madzinová  
  PaedDr. Alžbeta Chamillová   

Zasadnutia komisií zastupiteľstva  

Na stránke sú zverejnené pozvánky na rokovania komisií, uznesenia zápisnice (od roku 2020) z rokovaní komisií a dochádzka členov komisie.

 

Rok 2022

55. zasadnutie (09.08.2022) - prezenčne

pozvánka, Uznesenie 54/2022 (PDF 317kB)Zápisnica 55/2022 (PDF 390kB), dochádzka

54. zasadnutie (06.06.2022) - per rollam

pozvánka, Uznesenie 53/2022 (PDF 281kB)Zápisnica 54/2022 (PDF 321kB), dochádzka

53. zasadnutie (26.05.2022) - prezenčne

pozvánka, Uznesenie 52/2022 (PDF 272kB)Zápisnica 53/2022 (PDF 384kB), dochádzka

52. zasadnutie (26.04.2022) - per rollam

pozvánka, Uznesenie 51/2022 (PDF 177kB)Zápisnica 52/2022 (PDF 185kB), dochádzka

51. zasadnutie (20.04.2022) - prezenčne

pozvánka, Uznesenie - bez prijatia uznesenia, Zápisnica 51/2022 (PDF xxkB), dochádzka

50. zasadnutie (14.03.2022) - prezenčne

pozvánka, Uznesenie 50/2022 (PDF 171kB), Zápisnica 50/2022 (PDF 337kB), dochádzka

49. zasadnutie (08.02.2022) - prezenčne

pozvánka, Uznesenie 49/2022 (PDF 130kB), Zápisnica 49/2022 (PDF 196kB), dochádzka

48. zasadnutie (18.01.2022) - dištančne

pozvánka, Uznesenie 48/2022 (PDF 160kB), Zápisnica 48/2022 (PDF 308kB), dochádzka

Rok 2021

47. zasadnutie (26.11.2021) - per rollam

pozvánka, Zápisnica 47/2021 - PDF (292 kB), Uznesenie č. 47/2021 - PDF (166 kB), dochádzka

46. zasadnutie (16.11.2021) - dištančne

pozvánka, Zápisnica 46/2021 - PDF (286 kB), Uznesenie č. 46/2021 - PDF (132 kB), dochádzka

45. zasadnutie (28.09.2021) - dištančne

pozvánka, Zápisnica 45/2021 - PDF (150 kB), Uznesenie č. 45/2021 PDF (136 kB), dochádzka

44. zasadnutie (20.08.2021) - per rollam

pozvánka, Zápisnica 44/2021 - PDF (45 kB), Uznesenie č. 44/2021 - PDF (60 kB) , dochádzka

43. zasadnutie (10.08.2021)

pozvánka, Zápisnica 43/2021 - PDF (88 kB) , Uznesenie č. 43/2021 PDF (65 kB) , dochádzka

42. zasadnutie (11.06.2021)  - per rollam

pozvánka, Zápisnica 42/2021 - PDF (52 kB), Uznesenie č. 42/2021 PDF (47 kB), dochádzka

41. zasadnutie (25.05.2021)  - dištančne

pozvánka, Zápisnica 41/2021 - PDF (82 kB), Uznesenie č. 41/2021 PDF (59 kB), dochádzka

40. zasadnutie (22.04.2021)  - per rollam

pozvánka, Zápisnica 40/2021 - PDF (63 kB), Uznesenie č. 40/2021 PDF (58 kB), dochádzka

39. zasadnutie (13.04.2021)  - dištančne

pozvánka, Zápisnica 39/2021 - PDF (68 kB), Uznesenie č. 39/2021  PDF (50 kB), dochádzka

38. zasadnutie (09.03.2021)  - dištančne

pozvánka, Zápisnica 38/2021 - PDF (122 kB), Uznesenie č. 38/2021 PDF (77 kB), dochádzka

37. zasadnutie (08.02.2021)  - per rollam

pozvánka, Zápisnica 37/2021 - PDF (64 kB), Uznesenie č. 37/2021 PDF  (45 kB), dochádzka

36. zasadnutie (28.01.2021)  - dištančne

pozvánka, Zápisnica 36/2021 PDF (124 kB), Uznesenie č. 36/2021 PDF (67 kB), dochádzka

Rok 2020

35. zasadnutie (30.12.2020) - per rollam

pozvánka, Zápisnica 35/2020 -  PDF (41 kB), Príloha k zápisnici -  PDF (91 kB), Uznesenie č. 35/2020 PDF  (512 kB), dochádzka

34. zasadnutie (12.11.2020)  - dištančne

pozvánka, Zápisnica 34/2020-  PDF (89 kB),, Uznesenie č. 34/2020 PDF  (58 kB), dochádzka

33. zasadnutie (06.10.2020) - per rollam

pozvánka, Zápisnica 33/2020 -  PDF (46 kB), Uznesenie č. 33/2020 PDF (62 kB), dochádzka

32. zasadnutie (21.08.2020) - per rollam

pozvánka, Zápisnica 32/2020 -  PDF (38 kB), Uznesenie č. 32/2020 PDF (57 kB), dochádzka

31. zasadnutie (10. - 11.08.2020)

pozvánka, Zápisnica 31/2020 (134 kB), Uznesenie č. 31/2020 PDF (72 kB), dochádzka

30. zasadnutie (08.06.2020) - per rollam

pozvánka, Zápisnica 30/2020 -   PDF (99 kB),, Uznesenie č. 30/2020 - PDF (42 kB), dochádzka

29. zasadnutie (02.06.2020)

pozvánka, Zápisnica 29/2020 - PDF (92 kB), Uznesenie č. 29/2020 PDF (67 kB), dochádzka

28. zasadnutie (04.05.2020) - per rollam

pozvánka, Zápisnica 28/2020 -  PDF (103 kB),   Uznesenie č. 28/2020  -  PDF (69 kB), dochádzka

27. zasadnutie (10.03.2020)

pozvánkaZápisnica 27/2020 - PDF (141 kB), Uznesenie č. 27/2020 - PDF (64 kB), dochádzka

26. zasadnutie (25.02.2020)

pozvánkaZápisnica 26/2020  - PDF (87 kB), Uznesenie č. 26/2020 - PDF (48 kB), dochádzka

25. zasadnutie (21.01.2020)

pozvánka, Zápisnica 25/2020 - PDF (92 kB), Uznesenie č. 25/2020 - PDF (65 kB), dochádzka

Rok 2019

Rok 2018

 

 

 

 

 

 

Publikované: 05.02.2014 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť