Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

9. zasadnutie Komisie RR a CR ZPSK (01.06.2015)

Termín zasadnutia: 01.06. 2015 o 13:00 hod.
Miesto konania: Úrad PSK, Nám. mieru 2, veľká zasadacia miestnosť na 2. poschodí

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Návrh zadania územnej prognózy Generelu dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja
 4. Koncept územnej prognózy Generelu dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja - pripomienkové konanie 
 5. Informácia o zadaní Územného plánu Prešovského samospávneho kraja
 6. Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier
 7. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2014
 8. Diskusia
 9. Rôzne
 10. Záver

Michal Sýkora, v.r.
Predseda komisie

Ing. František Barnáš

sekretár komisie 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 27.10.2015 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť