Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

7. zasadnutie Komisie RR a CR ZPSK (19.02.2015)

Termín zasadnutia: 19.02.2015 o 13:00 hod.
Miesto konania: Úrad PSK, Nám. mieru 2, malá zasadacia miestnosť na 2. poschodí

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Informácia o rozpočte PSK na rok 2015 za oblasť regionálneho rozvoja – Ing. F. Barnáš
 4. Informácia o IROP a o príprave RIUS PSK – Ing. Artúr Benes 
 5. Informácia o ukončení projektu Stratégia destinačného marketingu cestovného ruchu Prešovského samosprávneho kraja 
 6. Informácia o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK a Programu rozvoja vidieka PSK – Ing. H. Miščíková, PhDr. M. Štoffová 
 7. Informácia o vypracovaní štúdii na cyklotrasy EUROVELLO 11
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Záver

Michal Sýkora, v.r.
Predseda komisie

Ing. František Barnáš
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 12.02.2015 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť