Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

4. Zasadnutie komisie RR a CR ZPSK (14.08.2014)

Termín zasadnutia: 14.8.2014 o 14:00 hod.
Miesto konania: Úrad PSK, Nám. mieru 2, malá zasadacia miestnosť na 2. poschodí

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Dohoda o spolupráci medzi Autonómnou oblasťou Vojvodina a Prešovským samosprávnym krajom
 4. Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť V. Tatier.
 5. Návrh na zmeny v Správnej rade a Dozornej rade Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť V. Tatier.
 6. Návrh na zmeny v Správnej rade a Dozornej rade Inovačného partnerského centra.
 7. Rôzne
 8. Záver

 

Michal Sýkora, v.r.
Predseda komisie

Ing. František Barnáš
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 14.08.2014 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť