Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

15. zasadnutie Komisie RR a CR (18.10.2016)

Termín zasadnutia: 18. 10. 2016 o 13:00 hod. alebo v prípade neskoršieho ukončenia 21. zasadnutia Zastupiteľstva PSK po skončení obedňajšej prestávky
Miesto konania: Úrad PSK, Nám. mieru 2, malá zasadacia miestnosť na 2. podlaží

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola uznesení, schválenie programu, určenie overovateľa uznesenia a zápisnice.
 3. Informácia o návrhu rozpočtu pre rok 2017 s výhľadom na ďalšie dva roky za Odbor regionálneho rozvoja Úradu PSK.
 4. Informácia o spolupráci Odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK pri príprave Koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území mesta Sabinov.
 5. Informácia o procese implementácie akčných plánov najmenej rozvinutých okresov.
 6. Rôzne.
 7. Záver.

Michal Sýkora, v.r.
Predseda komisie

Ing. František Barnáš, v. r.
sekretár komisie 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 11.10.2016 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť