Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

13. zasadnutie Komisie RR a CR (07.04.2016)

Termín zasadnutia: 07.04.2016 o 13:00 hod.
Miesto konania: Úrad PSK, Nám. mieru 2, malá zasadacia miestnosť na 2. podlaží

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľa uznesenia a zápisnice.
 3. Informatívna správa o realizácii projektov v rámci výzvy ROP 4.1d) – 2012/01.
 4. Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť V. Tatry.
 5. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2015.
 6. Rôzne.
 7. Záver.

Michal Sýkora, v.r.
Predseda komisie

Ing. František Barnáš
sekretár komisie 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 05.04.2016 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť