Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

10. zasadnutie komisie RR a CR ZPSK (18.08.2015)

Termín zasadnutia: 18.08.2015 o 13:00 hod.
Miesto konania: Úrad PSK, Nám. mieru 2,veľká zasadacia miestnosť na 2. poschodí

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení a voľba overovateľa
 3. Zadanie územnej prognózy "Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj".
 4. Koncept územnej prognózy "Generel dopravnej infraštrukúry Prešovského kraja" - súborné stanovisko
 5. Zadanie Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja
 6. Rôzne
 7. Záver

Michal Sýkora, v.r.
Predseda komisie

Ing. František Barnáš
sekretár komisie 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 27.10.2015 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť