Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

8. zasadnutie Komisie RR a CR ZPSK (09.04.2015)

Termín zasadnutia:09.04.2015 o 13:00 hod.
Miesto konania: Úrad PSK, Nám. mieru 2, malá zasadacia miestnosť na 2. poschodí

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Informácia o ukončení projektu Stratégia destinačného marketingu cestovného ruchu Prešovského samosprávneho kraja 
 4. Výročná správa Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) - Severovýchod Slovenska za rok 2014
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Záver

Michal Sýkora, v.r.
Predseda komisie

Ing. František Barnáš

sekretár komisie 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 27.10.2015 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť