Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia mandátová pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie mandátnej pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: Peter Pilip pilip@bytservis.sk 
Podpredseda: Michal Sýkora sykora@strba.sk 
Sekretár: PhDr. Gabriela Petrová, PhD. gabriela.petrova@vucpo.sk
Členovia - poslanci: Mgr. Martin Šmilňák smilnakmartin@centrum.sk
  Ing. Pavol Gašper gasper@cvi.sk
  Jozef Kanuščák jozef.kanuscak@gmail.com 

V zmysle § 20 zákona 302/2001 o samosprávnych krajoch môže byť členom mandátovej komisie iba poslanec.   

Zasadnutia komisií zastupiteľstva  

Na stránke sú zverejnené pozvánky s materiálmi na rokovania komisií, uznesenia zápisnice (od roku 2020) z rokovaní komisií a dochádzka členov komisie.


Táto komisia zasadá len vo výnimočných  prípadoch.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 04.02.2014 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť