Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

5. zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Z PSK (29.05.2014)

Termín zasadnutia: 29.05.2014 o 10.00 hod.
Miesto konania: Hvezdáreň a planetárium, ul. Dilongová 17, Prešov 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľa uznesenia a zápisnice.
 3. Oboznámenie sa s činnosťou a hospodárením Hvezdárne a planetária v Prešove.
 4. Informácia o dotáciácj pre rok 2014 v zmysle VZN č. 15/2008.
 5. Obhliadka zariadenia.
 6. Rôzne. 
 7. Záver. 

 

Mgr. Emil Chlapeček, v.r.
predseda Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK

Mgr. Eva Arvayová, v.r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 27.05.2014 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť