Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

39. zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Z PSK - 07. 08. 2017

Pozvánka na zasadnutie

Termín zasadnutia: 07. 08. 2017 (pondelok) o 13.00 hod.

Miesto konania: Ú PSK, Námestie mieru 2 Prešov - zasadačka odboru školstva  - 5. poschodie.

Program

 1. Otvorenie 39. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín.
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľa uznesenia a  zápisnice.
 3. Dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Obnova budovy a zníženie energetickej náročnosti - Hvezdáreň a planetárium v Prešove".
 4. Rôzne.
 5. Záver.

 

Mgr. Emil Chlapeček, v.r.
predseda Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK

Mgr. Veronika Fitzeková, v.r.
sekretár komisie

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 08.08.2017 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť