Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

37. zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Z PSK - 13. 06. 2017

Pozvánka na zasadnutie

Termín zasadnutia: 13. 06. 2017 (utorok) o 12.00 hod.

Miesto konania: Stredisko Roztoky, 089 01 Svidník.

Program

 1. Otvorenie 37. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín.
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľa uznesenia a  zápisnice.
 3. Plán rozvoja kultúry národnostných menšín 2017-2022.
 4. Revízie zbierkových fondov múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK za rok 2016.
 5. Zriadenie vecného bremena za účelom realizácie II. etapy rekonštrukcie hradu v Kežmarku.
 6. Rôzne.
 7. Záver.

 

Mgr. Emil Chlapeček, v.r.
predseda Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK
Mgr. Veronika Fitzeková, v.r.
sekretár komisie

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 05.06.2017 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť