Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

35. zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Z PSK - 25.04.2017

Pozvánka na zasadnutie

Termín zasadnutia: 25. 04. 2017 (utorok) o 10.00 hod.

Miesto konania: Podtatranské múzeum, Vajanského 74/2, 058 01 Poprad.

Program

1. Otvorenie 35. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín.

2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, schválenie programu, určenie       

    overovateľa uznesenia  a zápisnice.

3. Informácia o podaných projektoch v rámci VZN, program 2 Kultúra.

4. Zriadenie vecného bremena v prospech PSK, v správe Podtatranskej knižnice v Poprade.

5. Príprava nových expozícií v Podtatranskom múzeu v Poprade.

6. Rôzne.

7. Záver.

 

 

Mgr. Emil Chlapeček, v.r.
predseda Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK

Mgr. Veronika Fitzeková, v.r.
sekretár komisie

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 19.04.2017 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť