Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

34. zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Z PSK - 13. 03. 2017

Pozvánka na zasadnutie

Termín zasadnutia: 13. 03. 2017 (pondelok) o 11.00 hod.

Miesto konania: Ú PSK - Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov, zasadačka - 4. posch. č. dv. 420.

Program

1. Otvorenie 34. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín.

2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľa uznesenia  a zápisnice.

3. Podujatia v kultúrnych organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v roku 2016 smerujúce k národnostným  menšinám.

4. Informácia o pláne rozvoja kultúry a národnostných menšín v PSK na roky 2014 - 2020.

5. Projekt Živá archeológia ako unikátny produkt kultúrnej turistiky Karpát (Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko  2014-2020) - schválenie a financovanie projektu.

6. Informácia o príprave kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem 2017.

7. Rôzne.

8. Záver.

9. Slávnostné otvorenie 18. ročníka Týždňa slovenských knižníc vo Dvorane Evanjelického kolégia v Prešove, Hlavná 137.

 

Mgr. Emil Chlapeček, v.r.
predseda Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK

Mgr. Veronika Fitzeková, v.r.
sekretár komisie

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 7.03.2017 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť