Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

33. zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Z PSK - 02. 02. 2017

Pozvánka na zasadnutie

Termín zasadnutia: 02. 02. 2017 (štvrtok) o 10.00 hod.

Miesto konania: Ú PSK - Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov, zasadačka - 4. posch. č. dv. 420.

Program:

1. Otvorenie 33. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín.

2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľa      

    uznesenia  a zápisnice.

3. Výsledky výberového konania na miesto riaditeľa Krajského múzea v Prešove.

4. Návrh na zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.

5. Návrh na zmenu Všeobecného záväzného nariadenia PSK o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov.

6. Informácia o rozpise kapitálových výdavkov v oblasti kultúry na rok 2017.

7. Rôzne.

8. Záver.

 

Mgr. Emil Chlapeček, v.r.
predseda Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK

Mgr. Veronika Fitzeková, v.r.
sekretár komisie

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 01.02.2017 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť