Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

32. zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Z PSK - 19.1.2017

Termín zasadnutia: 19.1.2017 (štvrtok) o 10.00 hod.

Miesto konania: zasadačka riaditeľa DJZ -nová budova, Námestie Legionárov 6, 080 01 Prešov

Program:

1.Otvorenie 32. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín.

2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľa uznesenia a zápisnice.

3. Návštevnosť múzeí a galérií v roku 2016.

4. Vyhodnotenie činnosti regionálnych knižníc za rok 2016.

5. Plán výstav na rok 2017.

6. Kúpa pozemkov na Kolonickom sedle (pre Vihorlatskú hvezdáreň v Humennom).

7. Informácia o zlúčení Krajského múzea v Prešove s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou.

8. Poľsko-slovenská spolupráca kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

9. Zhodnotenie činnosti Divadla Jonáša Záborského v roku 2016 a plán premiér v roku 2017.

10. Prehliadka budovy Divadla Jonáša Záborské v Prešove.

11. Rôzne.

12. Záver.

 

Mgr. Emil Chlapeček, v.r.
predseda Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK

Mgr. Veronika Fitzeková, v.r.
sekretár komisie

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 10.1.2017 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť