Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

31. zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Z PSK - 22.11.2016

Termín zasadnutia: 22.11.2016 o 10.00 hod.

Miesto konania: Zasadačka Ú PSK - 4. posch. č. dv. 420, Námestie mieru č. 2 080 01 Prešov

Program:

1. Otvorenie 31. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín.

2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľa uznesenia a zápisnice.

3. Návrh na zlúčenie Krajského múzea v Prešove s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou.

4. Plán dramaturgických výstav na rok 2017.

5. Informácia o príprave projektu Interreg V-A – Šarišská galéria v Prešove.

6. Kúpa pozemkov na Kolonickom sedle – Vihorlatská hvezdáreň v Humennom.

7. Informácia o archeologickom výskume Vodného hradu vo Vranove n./Topľou.

8. Rôzne – festival národnostných menšín, jubileá.

9. Záver.

 

Mgr. Emil Chlapeček, v.r.
predseda Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK

Mgr. Veronika Fitzeková, v.r.
sekretár komisie

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 18.11.2016 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť