Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

29. zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Z PSK (17.8.2016)

Termín zasadnutia: 17.8.2016 o 10.00 hod.

Miesto konania: Hornozemplínske osvetové stredisko, ul. sídl. 1. mája č. 74, 093 01 Vranov nad Topľou.

Program:

 1. Otvorenie 29. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín.
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľa uznesenia a zápisnice.
 3. Informácia o činnosti Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou.
 4. Informácia o činnosti Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou.
 5. Prerokovanie zámeru rekonštrukcie budovy Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou.
 6. Prerokovanie aktualizovaného zoznamu zbierkových predmetov múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
 7. Rôzne.
 8. Záver.

 

Mgr. Emil Chlapeček, v.r.
predseda Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK

Mgr. Vasil Fedič, v.r.
sekretár komisie

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 08.08.2016 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť