Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

28. zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Z PSK - 15.06.2016

Termín zasadnutia: 15.06.2016 o 10.00 hod.

Miesto konania: Zasadačka - 4. posch./č.dv. 420, Námestie mieru č. 2,  080 01 Prešov

Program:

 1. Otvorenie 28. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín..
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľa uznesenia a zápisnice.
 3. Prerokovanie pridelených dotácií v zmysle VZN č. 5/2008 na rok 2016.
 4. Správa o stave zbierkových predmetov za rok 2015.
 5. Rôzne.
 6. Záver.

 

Mgr. Emil Chlapeček, v.r.
predseda Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK

Mgr. Vasil Fedič, v.r.
sekretár komisie

 

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 15.06.2016 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť