Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

27. zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Z PSK - 24.05.2016

Termín zasadnutia: 24.05.2016 o 10.30 hod.

Miesto konania: Múzeum v Kežmarku, Hradné námestie č. 42, 060 01 Kežmarok.

Program:

 1. Otvorenie 27. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín..
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľa uznesenia a zápisnice.
 3. Informácia o príprave na vyhlásenie roku 2017 za rok Majstra Pavla.
 4. Informácia o činnosti Múzea v Kežmarku.
 5. Informácia o plánovanej rekonštrukcii hradu v Kežmarku.
 6. Informácia o aktivitách múzeí počas Noci múzeí a galérií.
 7. Rôzne.
 8. Záver.

 

Mgr. Emil Chlapeček, v.r.
predseda Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK

Mgr. Vasil Fedič, v.r.
sekretár komisie

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 16.05.2016 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť