Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

24. zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Z PSK - 23.02.2016

Termín zasadnutia: 23.02.2016 o 14.30 hod.

Miesto konania: Zasadačka - 4. posch. č. dv. 420, Námestie mieru č. 2 v Prešove.

Program:

 1. Otvorenie 24. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín..
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľa uznesenia a zápisnice.
 3. Rozbor hospodárenia kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK za rok 2015.
 4. Informácia o činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
 5. Jednanie o možnostiach spolupráce medzi kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a kultúrnymi subjektami Maďarskej republiky - informácia.
 6. Rôzne.
 7. Záver.

 

Mgr. Emil Chlapeček, v.r.
predseda Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK

Mgr. Vasil Fedič, v.r.
sekretár komisie

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 16.02.2016 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť