Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

20. zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Z PSK - 20.10.2015

Termín zasadnutia: 20.10.2015 o 10.00 hod.
Miesto konania: v zasadačke Ú PSK - 4. posch. č. dv. 420, Námestie mieru č. 2 080 01 Prešov.

Program:

 1. Otvorenie 20. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín..
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľa uznesenia a zápisnice.
 3. Zámer vytvorenia pobočky Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Prešove (v súvislosti s objektom Kumštu v Prešove) - Mgr. Vasil Fedič.
 4. Informácia o novom osvetovom zákone (platnosť od 1.septembra 2015) a jeho implementácie v podmienkach PSK - Mgr. Helena Ragulská.
 5. Informácia o projektových zámeroch kultúrnych organizácií v z.p. PSK v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - Mgr. Vasil Fedič.
 6. Prerokovanie návrhu obsadenia miesta riaditeľa Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach.
 7. Rôzne.
 8. Záver.

 

Mgr. Emil Chlapeček, v.r.
predseda Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK

Mgr. Vasil Fedič, v.r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 16.10.2015 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť