Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

2. zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín

Termín zasadnutia: 14.02.2014 o 11,00 hod.

Miesto konania: Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72

Program

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľov uznesenia a zápisnice.
 3. Výberové konanie na miesto riaditeľa ĽOS v Starej Ľubvni - informácia.
 4. Návrh na predloženie žiadosti o NFP v rámci ROP - informácia.
 5. Prehliadka Podtatranského múzea a Podtatranskej knižnice v Poprade.
 6. Otvorenie novej expozície v Tatranskej galérii v Poprade. 
 7. Rôzne
 8. Záver 

 

Mgr. Emil Chlapeček, v.r.
predseda Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK

 

Mgr. Eva Arvayová, v.r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 31.01.2014 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť