Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

19. zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Z PSK - 16.09.2015

Termín zasadnutia: 16.09.2015 o 10.00 hod.
Miesto konania: v zasadačke  Ú PSK - 4. posch. č. dv. 420, Námestie mieru č. 2  080 01 Prešov.

Program:

 1. Otvorenie 19. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín..
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľa uznesenia a zápisnice.
 3. Prerokovanie úpravy rozpočtu 5/PSK/2015 za kultúrne organizácie v ZP PSK.
 4. Výnos Ministerstva kultúry SR z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648 o pôsobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty.
 5. Návrh na financovanie nákupu zbierkových predmetov.
 6. Rôzne.
 7. Záver.

 

Mgr. Emil Chlapeček, v.r.
predseda Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK

Mgr. Vasil Fedič, v.r.
sekretár komisie

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 14.09.2015 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť