Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

18. zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Z PSK (11.08.2015)

Termín zasadnutia: 11.08.2015 o 10.00 hod.
Miesto konania: v zasadačke  Ú PSK - 4. posch. č. dv. 420, Námestie mieru č. 2  080 01 Prešov.

Program:

 1. Otvorenie 18. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín..
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľa uznesenia a zápisnice.
 3. Prerokovanie úpravy rozpočtu 4/PSK/2015 za kultúrne organizácie v ZP PSK. 
 4. Informácia o plnení prioritných strategických cieľov vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 2018, za obdobie rokov 2013 - 1.polrok 2015. 
 5. Rôzne.
 6. Záver. 

 

Mgr. Emil Chlapeček, v.r.
predseda Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK

Mgr. Vasil Fedič, v.r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 11.08.2015 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť