Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

17. zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Z PSK (24.06.2015)

Termín zasadnutia: 24.06.2015 o 10.00 hod.
Miesto konania: Šarišská galéria, Hlavná ul. č. 51  080 01 Prešov.

Program:

 1. Otvorenie 17. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín..
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľa uznesenia a zápisnice.
 3. Informácia o činnosti Šarišskej galérie a priebehu rekonštrukcie objektov ŠG - inf. PhDr. Rudolf Dupkala,PhD., riaditeľ ŠG. 
 4. Prerokovanie odkúpenia majetku PSK (depozitár Krajského múzea v Prešove - Zlatá Baňa) - inf. Vasil Fedič, prizvaný Mgr. Adrián Latta, riaditeľ KM.  
 5. Informácia o priebehu rekonštrukcií kultúrnych zariadení v z.p. PSK - kaštieľ v Humennom a múzeum v Poprade - inf. PaedDr. Miroslav Kobelák,PhD..  
 6. Rôzne.
 7. Záver. 

 

Mgr. Emil Chlapeček, v.r.
predseda Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK

Mgr. Vasil Fedič, v.r.
sekretár komisie

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 17.06.2015 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť