Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

12. zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Z PSK (21.01.2015)

Termín zasadnutia: 21.01.2015 o 10.00 hod.
Miesto konania: Divadlo Alexandra Duchnoviča, Jarková č .77, 080 01 Prešov.

Program:

 1. Otvorenie 12. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín..
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľa uznesenia a zápisnice.
 3. Prerokovanie správy o konaní folklórnych festivalov v roku 2015 v PSK.
 4. Informácia o finančných kontrolách v kultúrnych organizáciách v ZP PSK za 2. polrok 2014. 
 5. Informácia o kultúrnych podujatiach v kultúrnych organizáciách v ZP PSK smerujúcim k národnostným menšinám. 
 6. Rôzne.
 7. Záver.

 

Mgr. Emil Chlapeček, v.r.
predseda Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK

Mgr. Vasil Fedič, v.r.
sekretár komisie

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 21.01.2015 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť