Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

11. zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Z PSK (11.12.2014)

Termín zasadnutia: 11.12.2014 o 15.00 hod.
Miesto konania: Úrad PSK - Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov - zasadačka 4. posch. č.dv. 420.

Program:

 1. Otvorenie 11. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín..
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľa uznesenia a zápisnice.
 3. Prehľad projektov za kultúrne organizácie v ZP PSK  predkladaných na MK SR na rok 2015. 
 4. Prehľad kapitálových výdavkov za Odbor kultúry PSK. 
 5. Informácia o "Protokole XIII. zasadnutia Medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisie pre národnostné menšiny, školstvo a kultúru". 
 6. Krajské súťaže organizované osvetovými strediskami v ZP PSK.
 7. Rôzne.
 8. Záver.

 

Mgr. Emil Chlapeček, v.r.
predseda Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK

Mgr. Vasil Fedič, v.r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 03.12.2014 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť