Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

1. zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín.

 

Termín zasadnutia: 23.01.2014 o 10,00 hod.

Miesto konania: Kancelária OK Ú PSK, Námestie mieru č. 2, Prešov, 5. posch. č. dv. 505

Program

 1. Otvorenie zasadnutia KK a NM.
 2. Informácia o spolufinancovaní projektu v rámci ENPI CBC Programme 2007-2013.
 3. Rôzne - (plán zasadnutí KK a NM na 1. polrok 2014, informácia o porade riaditeľov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, informácia o novej expozícii v Tatranskej galérii v Poprade). 
 4. Záver.

 

Mgr. Emil Chlapeček, v.r.
predseda Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK

 

Mgr. Eva Arvayová, v.r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 03.03.2014 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť